ReadITOCR SDK

Twój sposób na przetwarzanie dokumentów

Robotic Process Automation

Rozwiązanie automatyzujące zaczytywanie danych z obrazów dokumentów o dowolnym formacie

Własne formularze

Definiuj nowe typy dokumentów. Określaj pola, walidacje i powiązania z systemami zewnętrznymi

Co to jest ReadIT OCR?

ReadIT OCR to rozwiązanie umożliwiające konfigurowanie zakresu i mechanizmów zaczytywania danych z różnych typów dokumentów ustrukturyzowanych, m.in.: faktur, not księgowych, not odsetkowych, paragonów, raportów kasowych, czy faktur korygujących.

Zaczytane dane mogą być weryfikowane (walidowane) m.in. poprzez reguły walidacji, odwołanie do systemów i zbiorów zewnętrznych.

System posiada możliwość zaczytywania danych z pozycji tabeli o złożonej strukturze wierszy (wiele linii wierszy, linie łamane między stronami, sumy częściowe między wierszami.

Dane na dokumencie zaczytywane są zaawansowanym mechanizmem wykorzystującym pełnotekstową interpretację treści, strefowe zaczytywanie danych adaptacyjne względem zmiennej treści dokumentu lub oba te mechanizmy równolegle.

Dokumenty do systemu mogą być wprowadzane poprzez e-mail, hot foldery oraz Rest API. Zaczytane i zwalidowane dane mogą być wyeksportowane m.in. w postaci pliku XML, TXT lub zwrócone jako rezultat wywołania metody Rest API.


Wybrane referencje

ReadIT OCR Pro jest systemem posiadającym bogate referencje. Wdrożony jest w firmach różnych branż i różnej wielkości. Do grona Klientów należą również spółki z indeksu WIG20. Poniżej przedstawiamy wybrane referencje.


Dokumentacja API


Materiały pomocnicze

Integracja Javascript

Integracja ASP.CORE

Integracja Postman


Cennik

Startowy pakiet ważny miesiąc, pozostałe pakiety 3 miesiące

Startowy pakiet przetworzeń 50 stron dokumentów

0 zł

Pakiet przetworzeń 1000 stron dokumentów

150 zł

Pakiet przetworzeń 5000 stron dokumentów

399 zł

Pakiet przetworzeń 10 000 stron dokumentów

799 zł


Nasi partnerzy

Te firmy w oparciu o naszą technologie stworzyły dedykowane rozwiązania dla swoich klientów (CRM, BPM, Workflow, ERP)